528/2006 Sb. - Vyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy)
ikona P
Číslo předpisu 528/2006 Sb.
Částka 172
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 11. 2006
Rozeslán dne 6. 12. 2006
Platnost od 6. 12. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Platnost do 31. 1. 2020
Provádí předpis 365/2000 Sb.
Zrušen předpisem 12/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva informatiky stanoví formu a technické náležitosti předávání údajů do veřejného informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy podle §4 odst. 1 písm. h) zákona.

Účinnost 1.1.2007.