124/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky lázeňského místa Velichovky a vymezení konkrétních ochranných opatření
ikona P
Číslo předpisu 124/2015 Sb.
Částka 53
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 5. 2015
Rozeslán dne 26. 5. 2015
Platnost od 26. 5. 2015
Účinnost od 1. 6. 2015
Provádí předpis 164/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví ochranná pásma přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky lázeňského místa Velichovky a vymezuje konkrétní ochranná opatření.