271/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
ikona P
Číslo předpisu 271/2019 Sb.
Částka 118
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 10. 2019
Rozeslán dne 31. 10. 2019
Platnost od 31. 10. 2019
Účinnost od 15. 11. 2019
Novelizuje předpis 153/2016 Sb.
Ruší předpis 13/1994 Sb.
Provádí předpis 334/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva životního prostředí stanovuje

a) způsob vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond při pořizování a zpracování územně plánovací dokumentace a způsob posuzování územně plánovací dokumentace včetně rámcového obsahu stanoviska,

b) obsah a způsob vyhodnocení důsledků u návrhů na stanovení dobývacích prostorů,

c) postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při stavební, těžební a průmyslové činnosti, terénních úpravách, při geologickém a hydrogeologickém průzkumu a

d) způsob provádění rekultivace půdy, obsah plánu rekultivace a podklady pro změnu rekultivace z titulu ochrany přírody.

§18 - Společná ustanovení

§19 - Přechodná ustanovení

§20 - Zrušovací ustanovení