47/1993 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví územní působnost celních úřadů a průběh hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí
ikona P
Číslo předpisu 47/1993 Sb.
Částka 13
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 12. 1992
Rozeslán dne 18. 1. 1993
Platnost od 18. 1. 1993
Účinnost od 18. 1. 1993
Platnost do 29. 6. 1998
Ruší předpis 38/1991 Sb.
Provádí předpis 13/1993 Sb.
Zrušen předpisem 135/1998 Sb.