346/2015 Sb. - Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků
ikona P
Číslo předpisu 346/2015 Sb.
Částka 147
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 12. 2015
Rozeslán dne 18. 12. 2015
Platnost od 18. 12. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Provádí předpis 221/1999 Sb.
Novelizován předpisem 303/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva obrany stanoví postup při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků způsobené služebním úrazem nebo nemocí z povolání.
§10 - Přechodné ustanovení