389/2001 Sb. - Vyhláška o povinném obsahu výroční zprávy spořitelního a úvěrního družstva
ikona P
Číslo předpisu 389/2001 Sb.
Částka 146
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 10. 2001
Rozeslán dne 9. 11. 2001
Platnost od 9. 11. 2001
Účinnost od 9. 11. 2001
Platnost do 29. 6. 2007
Provádí předpis 87/1995 Sb.
Zrušen předpisem 123/2007 Sb.