183/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 77/2000 Sb., o vydávání potvrzení o přechodném pobytu státním občanům SR
ikona P
Číslo předpisu 183/2004 Sb.
Částka 60
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 31. 3. 2004
Rozeslán dne 21. 4. 2004
Platnost od 21. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Platnost do 31. 12. 2023
Ruší předpis 77/2000 Sb.
Provádí předpis 326/1999 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
Nařízením vlády se zrušuje nařízení vlády č. 77/2000 Sb., o vydávání potvrzení o přechodném pobytu státním občanům Slovenské republiky.
Účinnost dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.