128/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 281)
ikona P
Číslo předpisu 128/2020 Sb.
Částka 45
Druh předpisu usnesení
Druh předpisu (podrobně) usnesení vlády
Přijat dne 23. 3. 2020
Rozeslán dne 23. 3. 2020
Platnost od 23. 3. 2020
Účinnost od 23. 3. 2020
Platnost do 30. 3. 2020
Provádí předpis 110/1998 Sb., 240/2000 Sb.
Zrušen předpisem 142/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k ústavnímu zákonu č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda České republiky pro řešení vzniklé krizové situace rozhodla o přijetí krizových opatření.

  • Stanoví, že výjimka z usnesení vlády publikovaných pod č. 71/2020 Sb. a č. 76/2020 Sb. pro přeshraniční pracovníky na hranicích s Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo se týká pouze osob, které vycestují na dobu delší než 21 kalendářních dní.
  • Nařizuje všem těmto přeshraničním pracovníkům oznamovací povinnost a všem poskytovatelům zdravotních služeb aby u těchto osob rozhodli o karanténě.