236/1948 Sb. - Zákon o vojenské nemocenské péči
ikona P
Číslo předpisu 236/1948 Sb.
Částka 88
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 7. 10. 1948
Rozeslán dne 25. 10. 1948
Platnost od 25. 10. 1948
Účinnost od 1. 10. 1948
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.10.1948, s výhradou ustanovení §38, jež nabývá účinnosti dnem, který stanoví vláda nařízením; zákon provede ministr národní obrany v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Platnost do 31. 8. 1957
Novelizován předpisem 64/1950 Sb., 76/1952 Sb.
Prováděn předpisem 116/1950 Sb.
Zrušen předpisem 32/1957 Sb.