468/2004 Sb. - Vyhláška o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny
ikona P
Číslo předpisu 468/2004 Sb.
Částka 159
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 3. 8. 2004
Rozeslán dne 13. 8. 2004
Platnost od 13. 8. 2004
Účinnost od 13. 8. 2004
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí upravuje rozsah požadovaného vzdělání, obsah zkoušky, podmínky prodloužení autorizace a důvody pro odnětí autorizace k provádění posouzení podle §45i a hodnocení podle § 67zákona.
Účinnost 13.8.2004.