305/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb. a zákona č. 383/1990 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 305/1993 Sb.
Částka 77
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 12. 1993
Rozeslán dne 23. 12. 1993
Platnost od 23. 12. 1993
Účinnost od 1. 1. 1994
Platnost do 31. 3. 1997
Novelizuje předpis 47/1956 Sb., 209/1964 Sb.
Zrušen předpisem 49/1997 Sb.