57/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování
ikona P
Číslo předpisu 57/2015 Sb.
Částka 28
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení ministerstva
Přijat dne 16. 2. 2015
Rozeslán dne 2. 4. 2015
Platnost od 2. 4. 2015
Účinnost od 1. 7. 2015
Provádí předpis 221/1999 Sb.
Novelizován předpisem 185/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
Nařízením vlády se stanoví rozsah údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsob jejich zapisování.
§3 - Přechodná ustanovení