28/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 28/2008 Sb.
Částka 11
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 1. 2008
Rozeslán dne 12. 2. 2008
Platnost od 12. 2. 2008
Účinnost od 12. 2. 2008
Platnost do 31. 3. 2012
Novelizuje předpis 20/1966 Sb.
Zrušen předpisem 372/2011 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.
Změna:

  • v §18b zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů se za větu druhou vkládá nová věta "Letadla určená pro výkon letecké záchranné služby smluvně zajišťuje a jejich provoz hradí stát prostřednictvím ministerstva zdravotnictví.".

Účinnost změn 12.2.2008.