44/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 44/2012 Sb.
Částka 16
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 2. 2012
Rozeslán dne 10. 2. 2012
Platnost od 10. 2. 2012
Účinnost od 1. 3. 2012
Novelizuje předpis 512/2002 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků.
Změny v ustanoveních:

  • §1 (změny),
  • v příloze vyhlášky v části "Ministerstvo dopravy" (změny),
  • v příloze vyhlášky v části "Ministerstvo zemědělství" (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Úředníci, kteří ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky vykonávají správní činnost při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel, prokáží svoji zvláštní odbornou způsobilost do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Účinnost změn 1.3.2012.