462/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 462/2016 Sb.
Částka 185
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 12. 2016
Rozeslán dne 30. 12. 2016
Platnost od 30. 12. 2016
Účinnost od 1. 1. 2017
Novelizuje předpis 563/1991 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

  • §1c, §1f, §3, §4, §9, §17 až §19, §21a, §24, §27, §28, §32e (změny),
  • vkládá se nová část osmá „UVÁDĚNÍ NEFINANČNÍCH INFORMACÍ“ (§32f až §32i) včetně nadpisu,
  • Dosavadní část osmá se označuje jako část devátá,
  • §37a (rozsáhlé změny),
  • §37aa, §37ab, §37b (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení