28/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Východní Krušné hory
ikona P
Číslo předpisu 28/2005 Sb.
Částka 5
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 15. 12. 2004
Rozeslán dne 13. 1. 2005
Platnost od 13. 1. 2005
Účinnost od 13. 1. 2005
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Nařízením vlády se vymezuje Ptačí oblast Východní Krušné hory.
Předmětem ochrany ptačí oblasti je populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix) a jeho biotop.
Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro tento druh ptáka v jeho přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populace tohoto druhu ve stavu příznivém z hlediska ochrany.
Účinnost 13.1.2005.