280/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato a vymezení konkrétních ochranných opatření
ikona P
Číslo předpisu 280/2015 Sb.
Částka 116
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 10. 2015
Rozeslán dne 29. 10. 2015
Platnost od 29. 10. 2015
Účinnost od 1. 11. 2015
Provádí předpis 164/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví ochranná pásma přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato a vymezuje konkrétní ochranná opatření.