262/1992 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 262/1992 Sb.
Částka 56
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 24. 4. 1992
Rozeslán dne 10. 6. 1992
Platnost od 10. 6. 1992
Účinnost od 1. 7. 1992
Platnost do 30. 6. 2006
Novelizuje předpis 50/1976 Sb.
Ruší předpis 86/1976 Sb., 87/1976 Sb., 95/1977 Sb., 8/1983 Sb., 105/1985 Sb., 73/1987 Sb., 43/1990 Sb., 186/1990 Sb.
Zrušen předpisem 183/2006 Sb.