126/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví kritéria pro zápis do zemědělského registru
ikona P
Číslo předpisu 126/2001 Sb.
Částka 51
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Českého statistického úřadu
Přijat dne 27. 3. 2001
Rozeslán dne 12. 4. 2001
Platnost od 12. 4. 2001
Účinnost od 12. 4. 2001
Provádí předpis 89/1995 Sb.