18/1983 Sb. - Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 1983 až 1985
ikona P
Číslo předpisu 18/1983 Sb.
Částka 3
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 10. 3. 1983
Rozeslán dne 11. 3. 1983
Platnost od 11. 3. 1983
Účinnost od 11. 3. 1983
Provádí předpis 54/1946 Sb., 65/1965 Sb.