225/1946 Sb. - Vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovacích svršků
ikona P
Číslo předpisu 225/1946 Sb.
Částka 99
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 25. 10. 1946
Rozeslán dne 14. 12. 1946
Platnost od 14. 12. 1946
Účinnost od 14. 12. 1946
Platnost do 27. 12. 1953
Provádí předpis 92/1946 Sb.
Novelizován předpisem 11/1948 Sb.
Zrušen předpisem 107/1953 Sb.