602/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 602/2020 Sb.
Částka 244
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 12. 2020
Rozeslán dne 31. 12. 2020
Platnost od 31. 12. 2020
Účinnost od 1. 1. 2021
Novelizuje předpis 555/1992 Sb.
Anotace

Změna v §24 v zákoně č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.