388/2011 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
ikona P
Číslo předpisu 388/2011 Sb.
Částka 136
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 11. 2011
Rozeslán dne 12. 12. 2011
Platnost od 12. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Opraven předpisem REG 14008001
Provádí předpis 329/2011 Sb.
Novelizován předpisem 356/2012 Sb., 409/2012 Sb., 333/2013 Sb., 388/2013 Sb., 116/2014 Sb., 337/2014 Sb., 408/2017 Sb., 57/2020 Sb., 442/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.
Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí se provádějí některá ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

  • Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžce sluchově postiženým osobám, těžce zrakově postiženým osobám a osobám s těžkou nebo hlubokou mentální retardací, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
  • Dovednosti vodicího psa, které musí splňovat, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Účinnost 1.1.2012.