34/1961 Sb. - Vyhláška, kterou se mění rozsah přípustnosti exekuce na pracovní odměnu osob, na nichž se vykonává trest odnětí svobody
ikona P
Číslo předpisu 34/1961 Sb.
Částka 15
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 4. 1961
Rozeslán dne 25. 4. 1961
Platnost od 25. 4. 1961
Účinnost od 1. 5. 1961
Platnost do 31. 3. 1964
Novelizuje předpis 149/1958 Ú.l.
Zrušen předpisem 99/1963 Sb.