46/1998 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení Moravských zemských desek za národní kulturní památku
ikona P
Číslo předpisu 46/1998 Sb.
Částka 20
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 2. 2. 1998
Rozeslán dne 19. 3. 1998
Platnost od 19. 3. 1998
Účinnost od 19. 3. 1998
Provádí předpis 97/1974 Sb.