15/2004 Sb. - O puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon) - úplné znění zákona č. 539/1992 Sb.
Číslo předpisu 15/2004 Sb.
Částka 5
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 4. 11. 1992
Rozeslán dne 5. 5. 2003
Platnost od 5. 5. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 21 a 54 nabývají účinnosti dnem 1.7.2004, ustanovení čl. I bodů 22 a 85 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Úplné znění pr. př. 539/1992 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 127/2003 Sb.