98/2001 Sb. - Nález ÚS ze dne 27.2.2001 ve věci návrhu na zrušení §20 odst. 4 věty druhé a části §20 odst. 7 zákona č. 424/91 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 340/2000 Sb., a §85 věty třetí zákona č. 247/95 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 98/2001 Sb.
Částka 38
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 27. 2. 2001
Rozeslán dne 14. 3. 2001
Platnost od 14. 3. 2001
Účinnost od 14. 3. 2001
Opraven předpisem 130/2001 Sb., REG 01051001
Novelizuje předpis 424/1991 Sb., 247/1995 Sb.