43/1994 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 43/1994 Sb.
Částka 14
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 2. 1994
Rozeslán dne 21. 3. 1994
Platnost od 21. 3. 1994
Účinnost od 21. 3. 1994
Platnost do 30. 6. 2006
Novelizuje předpis 50/1976 Sb.
Zrušen předpisem 183/2006 Sb.