91/2005 Sb. - O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) - úplné znění zákona č. 458/2000 Sb.
Číslo předpisu 91/2005 Sb.
Částka 26
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 28. 11. 2000
Rozeslán dne 30. 12. 2004
Platnost od 30. 12. 2004
Účinnost od 30. 12. 2004
Úplné znění pr. př. 458/2000 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 670/2004 Sb.