142/2016 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory a o změně vyhlášky č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory
ikona P
Číslo předpisu 142/2016 Sb.
Částka 55
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 4. 2016
Rozeslán dne 6. 5. 2016
Platnost od 6. 5. 2016
Účinnost od 1. 6. 2016
Novelizuje předpis 156/1991 Sb.
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vymezují zóny ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory a mění se vyhláška č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory.

  • Ve vyhlášce č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory, se §3 a příloha 2 zrušují.