504/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet podpoložek kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a jejich názvy označující tkáně nebo orgány lidského původu, uváděné v žádostech o povolení jejich dovozu nebo vývozu
ikona P
Číslo předpisu 504/2005 Sb.
Částka 176
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 30. 11. 2005
Rozeslán dne 28. 12. 2005
Platnost od 28. 12. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Provádí předpis 285/2002 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon).
Nařízením vlády se stanoví výčet podpoložek kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a jejich názvy označující tkáně nebo orgány lidského původu, uváděné v žádostech o povolení jejich dovozu nebo vývozu.
Tkáně nebo orgány lidského původu, na jejichž dovoz nebo vývoz se žádá dovozní nebo vývozní povolení, jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení.

Účinnost 1.1.2006.