398/2011 Sb. - Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/97 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/92 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2012
ikona P
Číslo předpisu 398/2011 Sb.
Částka 138
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 2. 12. 2011
Rozeslán dne 12. 12. 2011
Platnost od 12. 12. 2011
Účinnost od 27. 12. 2011
Provádí předpis 201/1997 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle §3 odst. 3 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2012 platovou základnu ve výši 51 164,10 Kč.

Účinnost 27.12.2011.