332/1997 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
ikona P
Číslo předpisu 332/1997 Sb.
Částka 111
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 12. 1997
Rozeslán dne 31. 12. 1997
Platnost od 31. 12. 1997
Účinnost od 31. 12. 1997
Poznámka k účinnosti § 3, 8, 14, 20, 24 a 29 nabývají účinnosti dnem 1.4.1998.
Platnost do 30. 4. 2004
Provádí předpis 110/1997 Sb.
Novelizován předpisem 92/2000 Sb.
Zrušen předpisem 157/2003 Sb.