87/1996 Sb. - O organizaci a provádění sociálního zabezpečení - úplné znění zákona č. 582/91 Sb.
Číslo předpisu 87/1996 Sb.
Částka 30
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 17. 12. 1991
Rozeslán dne 24. 4. 1996
Platnost od 24. 4. 1996
Účinnost od 1. 1. 1996
Úplné znění pr. př. 582/1991 Sb.