53/1996 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví postup při přípravě programu statistických zjišťování
ikona P
Číslo předpisu 53/1996 Sb.
Částka 16
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Českého statistického úřadu
Přijat dne 12. 2. 1996
Rozeslán dne 15. 3. 1996
Platnost od 15. 3. 1996
Účinnost od 15. 3. 1996
Platnost do 31. 12. 2001
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Zrušen předpisem 394/2001 Sb.