355/2006 Sb. - Vyhláška o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel
ikona P
Číslo předpisu 355/2006 Sb.
Částka 111
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 6. 2006
Rozeslán dne 14. 7. 2006
Platnost od 14. 7. 2006
Účinnost od 14. 7. 2006
Ruší předpis 240/2002 Sb.
Provádí předpis 56/2001 Sb.
Novelizován předpisem 144/2012 Sb., 163/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva dopravy upravuje

  1. způsob a podmínky registrace historického a sportovního vozidla,
  2. vzor průkazu historického vozidla,
  3. podmínky provozu historického a sportovního vozidla,
  4. způsob a podmínky testování historického a sportovního vozidla,
  5. vzor žádosti o provedení testování historického a sportovního vozidla.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 240/2002 Sb.
, o registraci historických vozidel a sportovně historických vozidel a o jejich testování a provozu.

Účinnost 14.7.2006.