122/1978 Sb. - O některých služebních poměrech vojáků - úplné znění zákona č. 76/59 Sb.
Číslo předpisu 122/1978 Sb.
Částka 28
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 18. 12. 1959
Rozeslán dne 26. 10. 1978
Platnost od 26. 10. 1978
Účinnost od 1. 1. 1979
Platnost do 30. 11. 1999
Úplné znění pr. př. 76/1959 Sb.
Zrušen předpisem 221/1999 Sb.