122/2018 Sb. - Vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb
ikona P
Číslo předpisu 122/2018 Sb.
Částka 60
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 6. 2018
Rozeslán dne 21. 6. 2018
Platnost od 21. 6. 2018
Účinnost od 1. 7. 2018
Provádí předpis 159/1999 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj zapracovává příslušný předpis Evropské unie a upravuje vzory formulářů a informace v nich uvedené podle jednotlivých typů zájezdů a spojených cestovních služeb.