306/1997 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňují zákon č. 589/92 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/91 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se doplňuje zákon č. 21/92 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 306/1997 Sb.
Částka 102
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 11. 1997
Rozeslán dne 16. 12. 1997
Platnost od 16. 12. 1997
Účinnost od 1. 1. 1998
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 21/1992 Sb., 589/1992 Sb.