674/2004 Sb. - Sdělení o vyhlášení plánu přidělení kmitočtových pásem
ikona P
Číslo předpisu 674/2004 Sb.
Částka 229
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého telekomunikačního úřadu
Přijat dne 16. 12. 2004
Rozeslán dne 30. 12. 2004
Platnost od 30. 12. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Provádí předpis 151/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.
Český telekomunikační úřad sděluje, že vyhlásil plán přidělení kmitočtových pásem.
Český telekomunikační úřad uveřejnil plán přidělení kmitočtových pásem v Telekomunikačním věstníku ze dne 15. listopadu 2004, v částce 11, v normativní části "A" pod bodem 195.
Uvedeným dnem nabyl plán přidělení kmitočtových pásem platnosti.
Plán přidělení kmitočtových pásem nabývá účinnosti dnem 1.1.2005.