320/2005 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody v Očihově a vymezení konkrétních ochranných opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdroje přírodní minerální vody v Očihově)
ikona P
Číslo předpisu 320/2005 Sb.
Částka 112
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 3. 8. 2005
Rozeslán dne 12. 8. 2005
Platnost od 12. 8. 2005
Účinnost od 1. 10. 2005
Provádí předpis 164/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví ochranná pásma zdroje přírodní minerální vody v Očihově a vymezuje konkrétní ochranná opatření.

Účinnost 1.10.2005.