543/1991 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
ikona P
Číslo předpisu 543/1991 Sb.
Částka 103
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 4. 12. 1991
Rozeslán dne 20. 12. 1990
Platnost od 20. 12. 1990
Účinnost od 20. 12. 1991
Novelizuje předpis 62/1988 Sb., 121/1989 Sb.