253/2004 Sb. - Sdělení, kterým se oznamují profesní označení podle §2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii
ikona P
Číslo předpisu 253/2004 Sb.
Částka 82
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 23. 4. 2004
Rozeslán dne 30. 4. 2004
Platnost od 30. 4. 2004
Účinnost od 15. 5. 2004
Provádí předpis 85/1996 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 85/1996 Sb., o advokacii.
Ministerstvo spravedlnosti oznamuje profesní označení fyzických osob, které jsou podle §2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii oprávněny poskytovat právní služby na území České republiky.
Účinnost 15.5.2004.