299/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 299/2011 Sb.
Částka 106
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 9. 2011
Rozeslán dne 14. 10. 2011
Platnost od 14. 10. 2011
Účinnost od 13. 11. 2011
Novelizuje předpis 406/2000 Sb., 458/2000 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a
 2. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Změny:

 • Změna zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §1, §2 (změny),
  • §8 "Energetické štítky" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10 a 11 - nové znění,
  • §8a "Ekodesign" včetně nadpisu - nové znění,
  • §12, §12a (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §30a a §94 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 13.11.2011.