305/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020
ikona P
Číslo předpisu 305/2020 Sb.
Částka 119
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 6. 2020
Rozeslán dne 30. 6. 2020
Platnost od 30. 6. 2020
Účinnost od 1. 7. 2020
Provádí předpis 301/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 301/2020 Sb., o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanovuje

a) kompenzační hodnoty bodu,

b) kompenzační výši úhrad za hrazené služby poskytované pojištěncům podle §2 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a za hrazené služby poskytované pojištěncům z ostatních členských států Evropské unie, členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících koordinaci systémů sociálního zabezpečení a pojištěncům dalších států, se kterými má Česká republika uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení vztahující se i na oblast hrazených služeb,

c) kompenzační regulační omezení pro úhrady uvedené v §320, a

d) výši záloh na kompenzaci.