54/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech
ikona P
Číslo předpisu 54/2019 Sb. m. s.
Částka 37
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 23. 5. 1992
Rozeslán dne 6. 12. 2019
Platnost od 16. 11. 2019
Účinnost od 21. 12. 2019
Prováděn předpisem 55/2019 Sb. m. s.
Anotace

O přístupu České republiky k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. května 1992 byla v Nassau přijata Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech.

S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky. Listina o přístupu České republiky k Úmluvě, podepsaná prezidentem republiky dne 12. července 2019, byla uložena u Generálního sekretariátu Organizace amerických států, depozitáře Úmluvy, dne 17. října 2019.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 37 dne 14. dubna 1996. Pro Českou republiku vstoupila v platnost na základě téhož článku dne 16. listopadu 2019.