114/1994 Sb. - Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 114/1994 Sb.
Částka 37
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 4. 1994
Rozeslán dne 8. 6. 1994
Platnost od 8. 6. 1994
Účinnost od 8. 6. 1994
Novelizuje předpis 586/1992 Sb.