278/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 278/2003 Sb.
Částka 93
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 8. 2003
Rozeslán dne 28. 8. 2003
Platnost od 28. 8. 2003
Účinnost od 28. 8. 2003
Novelizuje předpis 458/2000 Sb.