470/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2003
ikona P
Číslo předpisu 470/2002 Sb.
Částka 163
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Českého statistického úřadu
Přijat dne 31. 10. 2002
Rozeslán dne 19. 11. 2002
Platnost od 19. 11. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Platnost do 31. 12. 2023
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.