336/1997 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a jejich způsob použití
ikona P
Číslo předpisu 336/1997 Sb.
Částka 111
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 12. 1997
Rozeslán dne 31. 12. 1997
Platnost od 31. 12. 1997
Účinnost od 31. 12. 1997
Poznámka k účinnosti § 3 odst. 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 nabývá účinnosti dnem 1.4.1998.
Platnost do 16. 1. 2001
Provádí předpis 110/1997 Sb.
Zrušen předpisem 23/2001 Sb.